1950’s

Guests at Helen Petkovic's Wedding in 1950. Back L to R: Uroš Petković, Marko Šeparović, Dakie Mirosević, Franko Oreb. Front L to R: Todo Perčic, Jure Damjanović.
Guests at Helen Petkovic's Wedding in 1950. Back L to R: Uroš Petković, Marko Šeparović, Dakie Mirosević, Franko Oreb. Front L to R: Todo Perčic, Jure Damjanović.
Šepurina Picnic. Back l-r: Marija vlahov holding son, John, Janja Skroza, Karmela Vlahov; middle l-r: Nenad Skroza, Oscar Vlahov, Mary Vlahov, Tanja Skroza, Karen Antulov; front l-r: Frank Vlahov, Gracie Vlahov, Lena Franich, Millie Skroza, Roselyn Vlahov. Coogee, 1956/57. Copurtesy of Lino Franich
Šepurina Picnic. Back l-r: Marija vlahov holding son, John, Janja Skroza, Karmela Vlahov; middle l-r: Nenad Skroza, Oscar Vlahov, Mary Vlahov, Tanja Skroza, Karen Antulov; front l-r: Frank Vlahov, Gracie Vlahov, Lena Franich, Millie Skroza, Roselyn Vlahov. Coogee, 1956/57. Copurtesy of Lino Franich
Zekulich Vineyard: Currants on drying racks mid-1950s Baskerville, WA Courtesy of Villa Dalmacia Collection
Zekulich Vineyard: Currants on drying racks mid-1950s Baskerville, WA Courtesy of Villa Dalmacia Collection